Privacybeleid

Zodra u zich als klant aanmeldt op onze website, stelt u La Dolce Vita Services in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Dit gebeurt op verzoek wanneer u zich aanmeldt als klant bij Dolci Baci. We achten het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.
 
Doeleinden van gegevensverwerking
La Dolce Vita Services gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die La Dolce Vita Services met u kan aangaan. Zo zullen wij om uw adresgegevens vragen wanneer u zich aanmeldt als klant op onze website. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens voor het toesturen van de digitale nieuwsbrieven per e-mail.
 
Geen gebruik van gegevens door derden
Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal La Dolce Vita Services onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. De volgende uitzondering zijn van toepassing:
(a) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
(b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van La Dolce Vita Services;
(c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of
(d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.
 
Klikgedrag
La Dolce Vita Services verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.
 
Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik, wordt binnen Dolci Baci steeds de nieuwste beveiligingstechnologie gebruikt die wordt geboden binnen de mogelijkheden van het gebruikte systeem.
 
Privacy beleid van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. La Dolce Vita Services aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.
 
Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens
Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden op info@dolcibaci.nl
 
Vragen
Voor vragen over ons privacystatement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website, kunt per e-mail contact met ons opnemen. 
 
Wijzigingen
Dit privacy statement kan door La Dolce Vita Services te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Gebruikers van de website kunnen de persoonsgegevens die zij daar hebben ingevoerdzelf beheren. Dat wil zeggen: wijzigen. Daartoe moet de gebruiker zijn ingelogd.
 

Contact Us

info@dolcibaci.nl

Facebook